Tietosuoja ja evästeet

Irti Huumeista ry:n Läheistyönkeskus on Irti Huumeista ry:n alaisuudessa toimiva keskus, joka tarjoaa tukea ja tietoa valtakunnallisesti kaikille, joita huumeiden käyttö koskettaa. Läheistyönkeskuksessa työskentelee työpari, joista toisella työntekijällä on lisäksi läheiskokemusta. Toimintaa ohjaa ammatillisuus, matala kynnys, yhdenvertaisuus ja asiakaslähtöisyys.

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Irti Huumeista ry huolehtii henkilöstönsä, toimintaansa osallistuvien ja toiminnasta tietoa haluavien henkilötietojen suojaamisesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisen henkilötietolain mukaisesti.

Irti Huumeista ry:n Läheistyönkeskus ei kerää yksityiskohtaista tietoa Läheistyönkeskuksen asiakkaista rekistereihin. Asiakkaat voivat halutessaan asioida Läheistyönkeskuksessa täysin anonyymisti. Läheistyönkeskuksen työntekijät pitävät rekisteriä kävijämääristä, asiakkaiden sukupuolijakaumasta sekä siitä, millainen suhde (esimerkiksi sukulais- tai sisarussuhde) asiakkaalla on huumeita käyttävään ihmiseen. Tiedot kirjataan siten, ettei niistä pysty tunnistamaan yksittäistä ihmistä. Edellä mainitut tiedot kerätään tilastointia varten, ja näitä tietoja luovutetaan edelleen yhteistyö- ja rahoittajatahoille. Läheistyönkeskuksen työntekijät eivät myöskään tee kalenterivarauksia asiakkaiden nimillä, jolloin nimi saattaisi näkyä muille Irti Huumeista ry:n työntekijöille.

Läheistyönkeskuksen tilastotiedot kerätään pilvipalvelu SharePointin Irti Huumeista ry:n tietokantaan, joka on salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on siihen lupa työtehtäviensä vuoksi.

Rekisterinpitäjä

Irti Huumeista ry, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki
puh. 050 320 8947, info@irtihuumeista.fi

Evästekäytännöt

Tällä Irti Huumeista ry:n omistamalla sivustolla käytetään Googlen evästeitä palveluiden toimittamiseen ja liikenteen analysoimiseen. IP-osoitteesi ja käyttäjäagenttisi jaetaan Googlelle. Google saa myös suorituskyky‑ ja suojaustiedot, joiden avulla voidaan varmistaa laadukkaat palvelut, luoda käyttäjätilastoja, havaita väärinkäyttöä sekä reagoida siihen.